ارتباط با سرور
استعلام شناسه واریز
شناسه پرداخت یک عدد 17 رقمی می‌باشد و در بیمه‌نامه درج شده است
نتیجه استعلام